Sedes Electrónicas das E.E.L.L.
da provincia da Coruña

imagen 15:33:45 Martes 17 de xullo 2018 Actualizar data e hora

Listado de noticias

30/01/17

13 Entidades Locais da provincia xa poden enviar as súas notificacións de maneira electrónica.

Os cidadáns dos concellos de Abegondo, Camariñas, Cambre, Cerceda, Fene, Oroso, Pontedeume, As Pontes, Rianxo, Sada, Vedra e Vimianzo e do Consorcio das Mariñas, poden solicitar que as súas notificacións sexan enviadas á súa caixa de correos de correo electrónico, aviso previo da súa posta a disposición.

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña Avenida Porto da Coruña, 2 15006 A Coruña Tel 981 080 300 sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal