Sedes Electrónicas das E.E.L.L.
da provincia da Coruña

imagen 15:31:59 Martes 17 de xullo 2018 Actualizar data e hora

Listado de noticias

16/12/16

Desde o día de hoxe, a Deputación da Coruña atópase plenamente integrada no SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REXISTROS (SIR).

O que implica que poderá recibir/enviar un escrito dun cidadán desde/cara a calquera das oficinas de rexistro integradas no sistema.

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña Avenida Porto da Coruña, 2 15006 A Coruña Tel 981 080 300 sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal