Sedes Electrónicas das E.E.L.L.
da provincia da Coruña

imagen 18:14:55 Xoves 22 de marzo 2018 Actualizar data e hora

7 Concellos da provincia intégranse no Sistema de Interconexión de Rexistros.

Os concellos de Sada, As Pontes, Ames, Oroso, Pontedeume, Abegondo, Rianxo atópanse, dende hai uns días, plenamente integrados no SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REXISTROS (SIR), o que implica que poderán recibir/enviar un escrito dun cidadán desde/cara a calquera das oficinas de rexistro integradas no sistema.

Este camiño foi iniciado pola Deputación hai xa algunhas semanas (ligazón)

Ademais, estes 7 Concellos poderán acceder tamén ao Rexistro electrónico de representación e apoderamientos (REA), creado para facer constar e xestionar as representacións que os interesados outorguen a terceiros, co fin de que estes poidan actuar no seu nome de forma electrónica ante a Administración Xeral do Estado e/ou os seus organismos públicos vinculados ou dependentes.

Desde a Deputación continuamos dando pasos para achegar a Administración ao cidadán e alcanzar a plena implantación da Administración Electrónica na provincia.

Sistema de Interconexión de Rexistros

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña Avenida Porto da Coruña, 2 15006 A Coruña Tel 981 080 300 sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal