Sedes Electrónicas das E.E.L.L.
da provincia da Coruña

imagen 18:20:52 Xoves 22 de marzo 2018 Actualizar data e hora

Listado de noticias

15/01/18

A integración das Entidades Locais españolas no SIR

Tal como revela a noticia do PAe, máis de 2.000 Entidades Locais intercambian asentos rexistrais electronicamente polo Sistema de interconexión de Rexistros, o que representa aproximadamente o 25% das Entidades Locais do noso país.

2/01/18

Finaliza a implantación do Módulo de Decretos da Plataforma de Tramitación de Expedientes Electrónicos (TEDeC) da Deputación provincial da Coruña.

A provincia da Coruña segue avanzando con pasos firmes cara á plena implantación da Administración Electrónica.

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña Avenida Porto da Coruña, 2 15006 A Coruña Tel 981 080 300 sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal