Sedes Electrónicas das E.E.L.L.
da provincia da Coruña

imagen 15:31:39 Martes 17 de xullo 2018 Actualizar data e hora

Listado de noticias

25/05/18

Nova xornada de formación para os traballadores municipais da área económica, no marco do proxecto de administración electrónica.

O pasado luns 21 de maio, o Concello de Rianxo, en colaboración coa Deputación, expuxo como se implantou o procedemento de tramitación electrónica de facturas no Concello, facendo uso da integración do sistema de tramitación TEDeC coa aplicación contable Sicalwin.

10/05/18

Participación cidadá - Proxecto de Administración Electrónica.

Os esforzos da Deputación de Coruña en materia de participación dixital atopan un novo impulso en marzo de 2018 co comezo do proxecto “Estudo sobre a participación cidadá dos Concellos da Provincia integrados na Plataforma de Administración Electrónica”.

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña Avenida Porto da Coruña, 2 15006 A Coruña Tel 981 080 300 sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal