Sedes Electrónicas das E.E.L.L.
da provincia da Coruña

imagen 13:26:16 Mércores 23 de xaneiro 2019 Actualizar data e hora

Curso práctico da Plataforma de Contratos do Sector Público (PLACSP) Plan de Formación Agrupado 2018

Celébrase a primeira edición do curso práctico de licitación electrónica dentro do Plan de Formación Agrupado 2018
O curso vai dirixido as persoas responsables de cada entidade local da provincia da Coruña.
O obxectivo deste curso é coñecer o funcionamento da Plataforma de Contratos do Sector Público, dando cumprimento á normativa vixente, en relación á presentación electrónica de ofertas, e a planificación e celebración de sesións de apertura e valoración de ofertas.
Trátase dun curso práctico, os alumnos traballarán directamente na plataforma para facer exemplos de expedientes.

Curso práctico da Plataforma de Contratos do Sector Público (PLACSP)

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña Avenida Porto da Coruña, 2 15006 A Coruña Tel 981 080 300 sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal