Sedes Electrónicas das E.E.L.L.
da provincia da Coruña

imagen 15:30:35 Martes 17 de xullo 2018 Actualizar data e hora

Datos da sede

Datos da sede

A sede electrónica é unha prolongación da oficina administrativa tradicional, dispoñible para que a cidadanía poida realizar os seus trámites as 24 horas dos 365 días do ano.

A sede electrónica garante en todo momento a identidade, integridade e autenticidade do cidadán a través dos "Certificados electrónicos", ademáis, dispón dun rexistro que acredita e certifica estas transaccións, o "Rexistro telemático".

O exercicio da titularidade da sede electrónica comporta a responsabilidade respecto á integridade, veracidade e actualización da información e os servizos publicados dentro desta.

Corresponde ás Entidades Locais a titularidade do certificado da sede electrónica, así como a responsabilidade sobre seus propios contidos e os servizos que poñan á disposición dos cidadáns, tal como regúlase na súa normativa.

Corresponde á Deputación Provincial a custodia do certificado da sede electrónica municipal.